OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA ALTERNA DISTRIBUCIJA D.O.O.
Pravna oblika:
družba z omejeno odgovornostjo
Dejavnost:
Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
Sedež podjetja:
Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana
Matična številka:
3932966000
Davčna številka:
SI90394780
Izvršni direktor:
Nina Krajnc
Finačni direktor:
Marko Kuralt, univ. dipl. ekon., ing. el.
Transakcijski račun:
IBAN SI56 3300 0000 6412 273 - BIC HAABSI22 pri Addiko Ebank d.d.
Transakcijski račun:
IBAN SI56 3000 0001 3039 261 - BIC SABRSI2X pri Sberbank banka d.d.