Alterna Distribucija d.o.o. | Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 (0)1 5202 800

Servis

 

Servisno dejavnost z vzdrževanjem izvaja podjetje ITS Intertrade d.o.o.

 

Sprejem
Telefon: +386 (0)1 3207 100
Fax: +386 (0)1 3207 192

Spletna stran: www.its-it.si 
E-pošta: servis@its-it.si  
 
Delovni čas
Ponedeljek - Petek: 8:00 - 16:00 
 
 

Pooblaščeni za:

 

 

 
Garancijska popravila in reklamacijski postopki

Spoštovani,

Z namenom, da bi vnaprej preprečili vse morebitne nesporazume in vašo slabo voljo, v primerih, ko gre za reševanje garancijskih napak in reklamacijskih postopkov proizvodov, ki jih tržimo v okviru naše prodajne dejavnosti, vas seznanjamo s sledečimi informacijami:

Izvajalci garancijskih in pogarancijskih storitev proizvodov Lexmark so:

 

  • ITS Intertrade d.o.o., Ljubljana, Litostrojska cesta 56; telefon: (01) 3207 100
  • UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana, Litostrojska cesta 56; telefon: 386 (0)1 47 55 502

 

Garancijski rok za tiskalnike znaša 1 leto (razen v primerih podaljšanih garancij) in 3 mesece za potrošni materijal (kartuše in tonerji). Reklamacijske in garancijske postopke uveljavljate na zgoraj navedenih servisih. Ob predložitvi zahtevka za popravilo morate servisu predložiti sledeče dokumente:
Pravilno izpolnjen garancijski list (datum prodaje in žig prodajalca)
Opis napake oziroma (če je možno) izpis.

Ob reklamaciji potrošnega materijala je potrebno predložiti dokument (dobavnica, račun) iz katerega je razviden datum nakupa (garancijski rok je tri mesece od dneva nakupa). Garancijsko popravilo Acer proizvodov vršimo samo za opremo, kupljeno v Sloveniji in na Hrvaškem

Nedelujočo opremo lahko pošljete na enega izmed zgoraj navedenih servisov in zraven obvezno priložite dokument, iz katerega je razviden datum nakupa in opis napake, če je to le mogoče. V primeru, da ob opremi ne bo zahtevanih dokumetov, si pridržujemo pravico, da nepopravljeno opremo vrnemo pošiljatelju na njegove stroške.

V primeru težav z opremo drugih proizvajalcev, ki jo tržimo v okviru naše prodajne dejavnosti (Apacer, MGE), prinesite oziroma pošljite izdelek v naš servisni center na Litostrojski cesti 56.

Servis ITS Intertrade d.o.o., Litostrojska cesta 56, Ljubljana, ima izključno v te namene z dostavno službo GLS (General Logistics Systems Slovenija) sklenjeno pogodbo o dostavi opreme v garancijskem roku na našo servisno lokacijo. ITS Intertrade d.o.o. je v primeru upravičenega garancijskega popravila plačnik stroškov transporta opreme. Dostavna služba je dosegljiva med 8. in 17. uro na tel. številki 01/500 11 50 ali email info@gls-slovenia.com  
 
Kot nosilec servisne dejavnosti se obvezujemo, da bomo vsa garancijska popravila izvajali v zakonitih zakonskih rokih. Zavedamo se namreč, da je kupec največje bogastvo in posledično temu želimo s kvalitetnimi servisnimi storitvami in podporo zagotoviti, da vsi proizvodi, ki jih zastopamo na slovenskem trgu, pridobijo oziroma obdržijo sloves zanesljivega in kvalitetnega izdelka.
 
Vitoslav Molan
direktor